Online jongerenwerkHet Jongerenwerk is typisch zo’n werkveld waar de online wereld razendsnel zijn intrede heeft gedaan en niet meer weg te denken is. Gek genoeg is er weinig bekend of en hoe de jongerenwerkers vervolgens met deze nieuwe werkelijkheid omgaan.

Op verzoek van de gemeente Nijmegen en Bindkracht 10 (welzijnsorganisatie in Nijmegen) zijn we, met onze partners en ondersteund door de betrokken experts, een traject gestart om te kijken hoe online jongerenwerk eruit kan komen te zien. Vervolgens zijn we:

  • onderzoek gaan doen naar de stand van zaken van het online werken wereldwijd en in Nederland (zie hier de samenvatting).
  • hebben we sessies met jongeren en jongerenwerk gehad om te snappen wat er in Nijmegen lokaal speelt
  • hebben we er 4 lesbrieven voor een training online jongerenwerk mee ontwikkeld
  • en zijn er artikelen over verschenen: link naar de artikelen (op www.kis.nl en in het blad van www.zorgwelzijn.nl)

Met hogeschool inholland, Movisie, Sociaal Werk Nederland en allerlei experts en onderzoekers uit het veld hebben we de training online jongerenwerker ontwikkeld.

NIEUWS: De training rond online jongerenwerk zal zijn primeur beleven in voorjaar 2019 binnen de gemeente Nijmegen.

We kunnen altijd een kennismakingsgesprek (online of offline) inlassen voor informatie over trainingsmogelijkheden, onderzoek en advies.

Mail: gijs@zumomedia.nl
Bel: +31 6 27342268


Partners en klanten